Waterspitsmuis bij de Delfse Schie

In de vaarweg Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten. Deze bochten vormen een knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart. Schepen moeten manoeuvreren, kunnen elkaar in de bocht niet passeren en er is geen uitloop bij eventuele calamiteiten. Dit lastige gemanoeuvreer levert stank, geluid en uitstoot van gassen van vaartuigen en erosie aan de oevers, daarbij is het een behoorlijke overlast voor omwonenden.

Het doel is om door een nieuw stukje kanaal te graven de twee haakse bochten uit de Schie te halen waardoor de problemen opgelost worden. De Schie kan dan gebruik worden om bijvoorbeeld het afval van Den Haag per schip naar de AVR te brengen en op deze wijze veel vrachtwagens van de weg te halen.

Tussen maart en juni 2010 is er veldonderzoek gedaan naar de flora en fauna in het projectgebied. Er is één beschermde diersoort in het gebied gesignaleerd: de waterspitsmuis. Een veranderende waterhuishouding zou schadelijk kunnen zijn voor deze diersoort. Er moet ontheffing van de flora- en faunawet worden aangevraagd.

Hieronder een afbeelding van het verspreidingsgebied van de waterspitsmuis. Volgens de IUCN geldt voor de waterspitsmuis Least Concern, ofwel het diertje wordt niet bedreigt.

Verspreidingsgebied Waterspitsmuis

Verspreidingsgebied Waterspitsmuis

Echter in Nederland staat de Waterspitmuis op de rode lijst omdat er een rapport is, 100 jaar braakballen onderzocht, waaruit zou blijken dat de waterspitsmuis in aantallen afneemt, behalve in de laagveengebieden.

Ik kan niet achterhalen wie uiteindelijk voor dit besluit verantwoordelijk is, maar wie zou ervoor kunnen zorgen dat de waterspitsmuis weer van de lijst afgaat? Je gaat toch niet in Nederland een beestje beschermen dat er internationaal gezien geen bijzondere bescherming nodig heeft?