Het failliet van de Noordse Woelmuis (microtus oeconomus)

Woensdag zat de publieke tribune vol men betrokken mensen uit Voorne Putten. De provincie heeft zich voorgenomen om een boer te dwingen zijn grond te verkopen om er natuur van te maken. In opdracht van de rijksoverheid, weliswaar. Duizenden hebben gereageerd en nu zijn er 50 mensen gekomen om ons, de Statenleden, ervan te overtuigen dat het geen goed plan is.

Waar gaat het om? Het tweede Kabinet Kok vond het leuk om waterrijke natuurgebieden te ontwikkelen. Zo gezegd, zo gedaan. Er was nog een beetje geld over en dus is een project zomaar gemaakt. Er wordt aan een bureau gevraagd om een visie te ontwikkelen en die wordt dan door een organisatie uitgevoerd. Een algemeen idee, zo’n 3000 hectare wordt ingevuld en voordat je het weet sta je boeren te onteigenen en polders onder water te zetten. Overigens wordt gezegd dat het nodig is als compensatie voor de Deltawerken, maar dat excuus kan ik nergens terugvinden.

Wat heeft dat nou met die woelmuis te maken? Dat zit zo. Onderdeel van het plan is om de polder Zuidoord terug te geven aan de natuur. Dat is nette mensen taal voor boeren eraf, dijken doorsteken en niets meer aan doen. Een van de belangrijkste argumenten werd op de hoorzitting gegeven door Natuurmonumenten, namelijk dat het gebied weer geschikt gemaakt moet worden voor de Noordse woelmuis.

Verspreiding wereldwijd

Waar komt de Noordse Woelmuis voor?

Even googelen. Het beestje komt voor op het noordelijk deel van de wereldbol, vanaf Oost- Duitsland, via Rusland, SiberiĆ«, China tot in Alaska en Canada. Ook in Nederland is er een kleine populatie. Door een gletsjer uit de ijstijden afgesneden van z’n vriendjes en toen maar voor zichzelf begonnen. Met een beetje inteelt creĆ«er je zo een nieuwe ondersoort. De woelmuis als zodanig is verder niet beschermd, hun leefruimte wordt niet bedreigd. De Nederlandse variant komt minder voor en wordt vooral bedreigd door andere muizen.

Moeten we nu, met de roep om biodiversiteit, alles uit de kast halen om deze ondersoort te beschermen en vooral nieuwe leefgebieden te ontwikkelen? Of mogen we accepteren dat die door zijn vrienden verjaagd wordt en straks niet meer bestaat. Voor mij niet genoeg redenen om boeren te onteigenen. Daar zijn er vast minder van dan Nederlandse Noordse Woelmuizen, moeten we daar geen beschermingsprogramma voor opzetten?